Projekty

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK

Biblioteka Narodowa  w ramach zadań własnych realizuje program: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018. Decyzją Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018 kwota przeznaczona na zakup książek wynosi 26,5 mln. zł. i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowicy otrzymała w 2018 roku kwotę: 6.450,00 zł.