Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Łukowica 349
34-606 Łukowica

tel. 18 33 35 043

e-mail: kontakt@gok-lukowica.pl

www.gok-lukowica.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowicy

Łukowica 349
34-606 Łukowica

tel. 18 33 39 091

Świetlica Wiejska w Przyszowej

Przyszowa 605
34-604 Przyszowa

tel. 18 33 36 235