Jubileusz

Obchody Jubileuszu 60-lecia Biblioteki      

W dn. 13.05.2009 r. Biblioteka Gminna w Łukowicy obchodziła Jubileusz 60-lecia istnienia. Uroczystość ta rozpoczęła się o godz. 10-tej w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy i połączona była  z Konferencją Bibliotekarzy z Powiatu Limanowskiego. Na uroczyste spotkanie przybyli zaproszeni  goście między innymi Jan PuchałaStarosta Limanowski, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Maria Cibicka, która wygłosiła referat “Biblioteka w biegu czyli o usługach 2.0”. Krakowski pisarz Ryszard Sadaj podzielił się z zebranymi bibliotekarzami swoimi refleksjami na temat  swojej pracy twórczej. Pani Wójt Gminy Czesława Rzadkosz przedstawiła zebranym gościom sytuację i stan naszej Gminy, natomiast Grażyna Biskup-kierownik  Biblioteki w swoim wystąpieniu przypomniała dzieje Łukowickiej książnicy na przestrzeni 60 lat jej istnienia. Pani Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Limanowej Halina Matras skierowała do władz powiatowych oraz włodarza Gminy słowa podziękowania za tworzenie dobrego klimatu wokół rozwoju i promocji kultury w  naszym regionie oraz za gościnne przyjęcie bibliotekarzy z Powiatu Limanowskiego.Bardzo ciekawy wykład wygłosił Pan Jarosław Czaja pt. “Czy na prowincji możliwe jest życie”,- rodowity Tarnowianin, a od 15-tu lat mieszkaniec Łukowicy, który udowadniał, że wielcy ludzie wywodzą się  właśnie z prowincji. Wspomniał między innymi o rodakach wywodzących się z Gminy Łukowica: Michale Sędziwoju, Tytusie Czyżewskim, zamieszkującym w Łukowicy historyku Ludwiku Kubali, rodzinie Marszałkiewiczów,  o rodzinie ziemiańskiej- właścicielach dóbr w Przyszowej- Żuk Skarszewkich,  a także przypomniał historię nieszczęśliwie spalonego modrzewiowego dworku hrabiego Rostworowskiego w Łukowicy, w którym uległy spaleniu m.in. bardzo cenne zbiory książek.Uroczyste spotkanie pracowników Bibliotek Publicznych zakończyło się w zabytkowym Dworku w Świdniku, którego właścicielami są obecnie Maria i Krzysztof Twardowscy. Obchody Dnia Bibliotekarza zakończył występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świdniku, który to program przygotowały: Pani L. Borzęcka, Pani A. Wielocha,Pani A. Biskup.Z okazji Dnia Bibliotekarza Starosta Limanowski Jan Puchała wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego Jacentym Musiałem wręczyli okolicznościowe statuetki dla: Pani Wójt Czesławy Rzadkosz, Dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej Halinie Matras, Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy, Andrzejowi Bargłowi. Pani Grażynie Biskupza 30 lecie pracy zawodowej w bibliotece wręczono okolicznościowy dyplom i gratulacje na Jubileusz 60- lecia Biblioteki od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i od Władz Powiatu Limanowskiego. Pani Teresie Frączek, kierowniczce GBP w Męcinie i Pisarzowej za 25 lecie pracy oraz Pani Ewie Skrzekut, kierowniczce GBP w Tymbarku  za 25 lat pracy bibliotekarskiej.