Historia Biblioteki w Łukowicy

Po II wojnie światowej, nastał trudny okres  powojenny. Kraj powoli powstawał z ruin. Szerzyła się ciemnota i zacofanie. Lud a szczególnie na wsi niepiśmienny, z brakiem dostępu do książek. Rząd chciał zmienić tę sytuację poprzez  likwidację analfabetyzmu i dlatego  wydał Dekretu o Bibliotekach z dn. 17.04.1946 r. oraz okólnik z dn. 21.07.1948 r. stanowiącego akt wykonawczy, który zobowiązywał Rady do utworzenia pełnej sieci bibliotek gminnych. W 1949 r. na terenie Gminy Łukowica utworzono Bibliotekę. W początkowym okresie nosiła nazwę GROMADZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, a jej siedzibą był budynek prywatny w Górnej Łukowicy u P. Dyrek Anna i Franciszek nr b.35. Biblioteka zaczęła funkcjonować , pod kierownictwem nauczyciela Pana Józefa Grabowskiego, oddanego organizatora, który prowadził bibliotekę od 1949 r. do 30.03.1953 r. Po zgromadzeniu około 3.155 książek w 1958 r przeniesiono bibliotekę na okres 1 roku do domu P. Gądek Zofii i Michała w rynku. Księgozbiorami zarządzała w tym czasie nauczycielka P. Maria Zięba (od 1.04.1953-30.06.1958 r.), która wynajmowała tam mieszkanie.  Było to jedno małe pomieszczenie.  W dniu 1.07.1958 r. przejęła bibliotekę P. Stanisława Baczek, zaś księgozbiór przeniesiono w 1959 r. do dwóch pomieszczeń u Pani Tokarczyk Józefy nr.b.281. Bibliotekę prowadziła  P. Bączek do 31.12.1976 r. Warunki nie były delikatnie mówiąc komfortowe, w jednym pomieszczeniu piec kaflowo-węglowy, drugie pomieszczenie nie ogrzewane. Książki ze względu na szczególny szacunek były wówczas oprawiane w szary pakunkowy papier, co w obecnej dobie wydaje się nieco dziwne.

Pierwsza siedziba Biblioteki w Górnej Łukowicy

W 1964 roku (czyli po 15-tu latach istnienia) Biblioteka posiadała 4640 woluminy o różnorodnej tematyce .Księgozbiór był dobierany według potrzeb i upodobań czytelników. Od 1.01.1977- 30.09.1979 r. kierownictwo Biblioteki przejęła Pani Elżbieta Kunicka. Warto zauważyć, że już wtedy Biblioteka posiadała 9194 woluminy i skupiała 454 zarejestrowanych czytelników. Prowadziła też pięć punktów bibliotecznych w okolicznych wioskach: Jastrzębiu, Młyńczyskach, Roztoce , Jadamwoli i przysiółku Łukowicy- Zawada.

Nastał rok 1980 Biblioteka znów musiała zmienić swoją siedzibę, gdyż P. Tokarczyk wymówiła lokal. Bibliotekę przeniesiono do budynku w rynku Łukowicy. Budynek ten niski, parterowy (wcześniej poczekalnia PKS),nie był w ogóle ogrzewany, ale był przestronny i wygodny  dla czytelników, gdyż znajdował się w samym centrum Gminy. Długo nie nacieszyliśmy się tą lokalizacją gdyż nastał stan wojenny (13 grudnia 1981r.) i poczta nie mogła znajdować się w prywatnym budynku, więc “przegraliśmy batalię” i musieliśmy lokal odstąpić dla Urzędu Pocztowego, a sami tyle co urządzone pomieszczenie zamieniliśmy na sutereny prywatnego domu u P. Dyrek Zofii nr.340.  Był to obiekt o powierzchni 34 m2 ,w którym przetrwaliśmy do 1989 r.

W roku 1989 czyli po czterdziestu latach istnienia Książnicy było już 793 pasjonatów literatury. W 1988 kierownictwo placówki przekazano Pani Grażynie Biskup, która od  lipca 1979 r. po odbyciu stażu w Urzędzie Gminy od kwietniu 1980 r. rozpoczęła pracę w łukowickiej Bibliotece wraz z Panią Stanisławą Bączek ,która w tym czasie na pełnym etacie pracowała w Szkole Podstawowej a na 1/2 etatu w GBP. Było wówczas w Bibliotece 1 i 1/2 etatu.  W tym miejscu należy wspomnieć o Pani Stanisławie Bączek i jej trudnych warunkach pracy we wcześniejszych lokalach Biblioteki. Bardzo często trzeba było siedzieć w kurtkach a woda na herbatę w pozostawionej szklance niejednokrotnie nawet zamarzła.

Z roku na rok następował systematyczny wzrost księgozbioru i czytelników. Biblioteka w tamtym okresie oprócz gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadziła szeroką działalność oświatową. Organizowała wieczory bajek, na których wyświetlane były przeźrocza, opowiadano baśnie, czytano książki dla dzieci. Nawiązano także owocną współpracę z powstałą w Łukowicy Szkołą Rolniczą i do zbiorów Biblioteki zakupiono książki o tej tematyce. Biblioteka prowadziła przysposobienie czytelnicze, organizowała różnego rodzaju konkursy (czytelnicze, plastyczne, literackie). Brała również czynny udział w konkursach powiatowych. W pomieszczeniach biblioteki można było obejrzeć gazetki okolicznościowe i tematyczne, wystawki książek. Systematycznie dokonywano wymiany książek w punktach bibliotecznych.

Nawiązując do wcześniejszych lat siedemdziesiątych ,należy wspomnieć, że skutkiem przemian administracyjnych w 1972 roku po likwidacji GROMADZKICH  RAD NARODOWYCH , Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowicy pełniła wówczas  opiekę nad Filiami Bibliotecznymi w PRZYSZOWEJ i  ŚWIDNIKU , będącymi dotychczas oddzielnymi jednostkami. Funkcję kierownika Filii  Biblioteki Publicznej w Przyszowej powierzono na 1/2 etatu pani Adeli Kożuch, zaś funkcje kierowników Filii w Świdniku też na 1/2 etatu pełniła P. Władysława Hejmej.

Do roku 1999 podwoiła się liczba książek GBP i Filii w Przyszowej – do 27.626 woluminów, wzrosły wypożyczenia łącznie do 21.477 woluminów rocznie, a liczba czytelników zarejestrowanych wynosiła 1.068 osób. W między czasie w 1989 r. Biblioteka Gminna została znów przeniesiona do małego budynku (dawna kuźnia), w którym miał już swoją siedzibę GOK, a my z książkami przenieśliśmy się do pomieszczeń po byłym Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunki jakie tu zastaliśmy nie należały i tym razem do przyzwoitych (brak bieżącej wody, sanitariów, bardzo zimno, bo ściany z kamienia. Na przełomie 1989/1990 r. dzięki staraniom P. Wójt Czesławy Rzadkosz  i Dyrektora GOK-P. Andrzeja Bargła oraz Zarządu Gminypomieszczenia te zostały poddane gruntownej modernizacji , w wyniku czego biblioteka zyskała powierzchnię 80 m2 i te pomieszczenia zajmuje do obecnych czasów.

W 1996 r. zlikwidowano Filię w Świdniku ,w związku z czym część księgozbioru dołączono do zbiorów książek w Łukowicy, cześć przekazano do Szkoły Podstawowej w Świdniku, a część do Szkoły Podstawowej w Jadamwoli. Tym sposobem w książnicy łukowickiej zrobiło się bardzo ciasno.

Kolejne lata przynoszą zmiany w organizacji placówki. Uchwałą Nr VII(35)/89 Biblioteka została włączona do utworzonego wówczas Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  w jej struktury ,a następnie Uchwałą Nr XXI(153)/01 Rady Gminy z dn. 27 kwietnia 2001 roku została przekształcona ta jednostka w samorządową instytucję kultury pod nazwą ” Gminny Ośrodek Kultury” w skład którego wchodzi Biblioteka Publiczna. Tym samym Biblioteka traci swoją autonomię.

Od  roku 1991 do nadal do współpracy w Bibliotece w Łukowicy zostali włączeni także stażyści zdobywający podstawy wiedzy zawodowej i pracownicy kierowani z Urzędu Pracy, byli to :  Teresa Stachoń, Teresa Gancarczyk, Izabela Gawrych, Estera Sikoń, Maria Tomaszek, Joanna Miśkowiec, Barbara Tobiasz, Kinga  Dąbrowska ,  Gradus Agnieszka, Katarzyna Leja, Edyta Buźniak, Paulina Pulit, Barbara Wierzycka , Anna Biskup, Lucyna Sowa, Sylwia Kunicka, Witkowska Lidia, Katarzyna Wolak, Patrycja Gurgul.

Na filii w Świdniku oprócz kier. Teresy Biernat tymczasowymi pracownikami  ze skierowań Urzędu Pracy były  następujące panie: Wójtowicz Małgorzata, Krawczyk Jadwiga, Tobiasz Barbara, Jeleń Lucyna, Kolat Sylwia, Krystyna Grodzka.

Natomiast na Filii w Przyszowej którą od 1992 r. kieruje P. Teresa Biernat w ostatnim dwudziestoleciu pracowali ze skierowań Urzędu Pracy w Limanowej, bądź odbywały staż zawodowy następujące osoby: Dadał Agnieszka, Dadał Grzegorz, Duda Danuta, Hebda Iwona, Hybel Krzysztof, Kotlarz Ewelina, Król Stanisława, Kuzak Ewa, Kuzar Elżbieta, Kuzar (Domiter) Magdalena, Kuzar Natalia, Leśniak Józefa, Leśniak Sylwia, Mordarska Marzena, Ociepka Beata, Ociepka Marta, Ociepka Wioletta, Oleksy Beata, Oleksy Dorota, Pająk Maria, Płonka Iwona, Trela Wanda, Wilk Irena, Wójciak Barbara, Wójtowicz Elżbieta.

W 1992 roku na emeryturę  z Filii w Przyszowej odeszła pani Adela Kożuch, długoletni i oddany pracownik biblioteki. Mimo iż zrezygnowała ona z czynnej pracy zawodowej to nadal utrzymywała kontakty z biblioteką, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Funkcję kierownika natomiast powierzono pani Teresie Biernat.

W 1991 roku nastąpiła zmiana kadrowa również  na Filii w Świdniku. Odeszła na emeryturę Pani Władysława Hejmej   wieloletni i zasłużony oddany pracy bibliotekarskiej  kierownik Filii  a powierzono obowiązki  P. Teresie Biernat, która pracowała na 2 pół etatach w obydwu Filiach.

Dzięki akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury w 2004 roku na  “Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek” zbiory Gminnej Biblioteki i jej filii znacznie się wzbogaciły. Szczególnie cenne nabytki to:  Encyklopedie , Leksykony, Słowniki, Wydawnictwa Albumowe do zbiorów księgozbioru podręcznego. Oprócz tej akcji znalazło się wielu ofiarodawców prywatnych oraz wydawnictw, którzy ku radości czytelników i zadowoleniu pracowników powiększyli znacznie nasze zbiory.

W 1999 roku Gminna Biblioteka Publiczna świętowała swoje 50-lecie.Z tej okazji został opracowany exlibris Gminnej Biblioteki Publicznej, którego wizerunek zawiera książkę, a na niej  symbol mądrości w postaci sowy na konarze zabytkowych kasztanów okalających siedzibę Biblioteki (dawny park podworski),oraz menzurkę symbolizującą dokonania w dziedzinie chemii- alchemika Michała Sędziwoja urodzonego w Łukowicy 02.02. 1566 roku  słynnego na cały świat filozofa, medyka i dyplomaty. Ponadto w exlibrisie zawarta jest data powstania biblioteki -1949 rok i 1999-jako rok złotego jubileuszu instytucji, i napis EKSLIBRIS GMINNEJ BIBLIOTEKI W ŁUKOWICY Projekt ekslibrisu wykonała AGATA GURGUL artystka  rodem ze Stronia (Gmina Łukowica).

Jubileusz 50-lecia Biblioteka obchodziła w tutejszym Ośrodku Kultury, na który zaproszono bibliotekarzy z ówczesnego województwa nowosądeckiego, oraz zacne jubilatki-  długoletnie bibliotekarki z łukowickiej książnicy: P. Bączek Stanisławę, która przepracowała 27 lat w Bibliotece Publicznej w Łukowicy, Adela Kożuch z 25-letnim stażem pracy w Filii  w Przyszowej oraz Władysława Hejmej, która ćwierć wieku przepracowała w nieistniejącej już dziś Filii biblioteki w Świdniku. Na jubileuszu 50-lecia specjalnymi gośćmi byli m.in. dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu Zofia Rusinek oraz przewodnicząca regionalnego oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ewa Witek. Ponadto gościliśmy koleżanki ?bibliotekarki z terenowych bibliotek  województwa nowosądeckiego. Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świdniku oraz młodzież działająca w Kole Przyjaciół Biblioteki.

Autorką Ekslibrisu była Pani Agata Gurgul ze Stronia

W tym czasie biblioteka nawiązała ścisłą współpracę z instytucjami samorządowymi takimi jak: Przedszkolem Samorządowym w Łukowicy, organizując dla dzieci  poranki bajkowe, konkursy plastyczne, spotkania. Gimnazjum w Łukowicy  i Przyszowej oraz  9 Szkołami Podstawowymi, których dzieci i młodzież chętnie bierze udział w organizowanych imprezach, ogłaszanych konkursach fotograficznych, plastycznych, literackich, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, teatrach itp. Współpracujemy również z powstałą przy Parafii w Łukowicy Biblioteką Parafialną wymieniając się wzajemnie swoimi doświadczeniami.

Od 2000 roku Biblioteka w Łukowicy gromadzi czasopisma oprawne o różnorodnej tematyce. Są to czasopisma o charakterze rolniczym jak:”Hasło Ogrodnicze”, “Sad”, “Owoce-Warzywa-Kwiaty”, “Działkowiec”, i inne ; dla dzieci i młodzieży:”Świerszczyk”,”Dziewczyna”,”Cogito”, “National Geographic”, fachowe : “Murator” , “Cztery Kąty”, “Ładnie mieszkać”, “Dobre wnętrze”, “Dom dostępny”, “Żyjmy dłużej”, “Poradnik Bibliotekarza”,”Biblioteka w Szkole”, “Bibliotekarz”, “Robótki ręczne”, “Anna” ,”Igłą i nitką”, “Babeczka” a także czasopisma kobiece typu: “Przyjaciółka”, “Claudia”, “Naj”, “Poradnik Domowy”,”Dobre Rady”, “Kobieta i życie” natomiast z dzienników prenumerujemy: “Gazetę Krakowską”oraz otrzymujemy od Urzędu Gminy prenumerowaną “Gazetę Prawną”. Czytelnicy mogą korzystać z tych czasopism na miejscu a także w miarę potrzeb wypożyczamy je domu.

Biblioteka w Łukowicy podobnie jak wiele bibliotek publicznych w Europie i na świecie zajmuje się działalnością związaną z utrwalaniem świadomości i kultury regionalnej. Z całości wyodrębniony jest dział –  ZBIORY REGIONALNE. W tym dziale zgromadzone są:

* książki,

* czasopisma 

* dokumenty życia społecznego, foldery, plakaty, zbiory ikonograficzne (stare fotografie) dotyczące

   Gminy  Łukowica .

* multimedia, materiały o Małopolsce zapisane na różnego typu nośnikach (płyty DVD, CD, kasety   

   VHS.

* przewodniki turystyczne, informatory,

* ponadto prace licencjackie, magisterskie podarowane przez naszych czytelników

* pamiętniki i wspomnienia osób związanych z regionem

* regionalne biografie

* kartografie, mapy, atlasy, plany miast województwa małopolskiego

Zbiory Regionalne udostępniamy prezencyjnie na miejscu w Bibliotece. Bibliotekarze służą pomocą w wyszukiwanie informacji o regionie w katalogach bibliotecznych (alfabetycznym i regionalnym), w teczkach z wycinkami z czasopism oraz teczkach zagadnieniowych. 

I tak powoli zbliżyliśmy się do roku 2009, kolejnego jubileuszu- 60-lecia  istnienia Bibliotekiw Łukowicy. Część oficjalna tej uroczystości odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, na którą zostali zaproszeni zacni goście z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Starostwa Powiatowego w Limanowej, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Limanowej oraz władze samorządowe z Gminy Łukowica, oraz bibliotekarze  emerytowani i czynni z powiatu limanowskiego a także sympatycy biblioteki w Łukowicy. Konferencję poprowadziła Dyr. Biblioteki Powiatowej w Limanowej P. Halina Matras, a referaty wygłosili na tę okoliczność z-ca dyr. WBP w Krakowie-Maria Cibicka, P. Jarosław Czaja. Swoimi refleksjami o pisarstwie podzielił się z zebranymi gośćmi Ryszard Sadaj . Uroczyste spotkanie pracowników bibliotek publicznych zakończyło się w zabytkowym Dworku w Świdniku zwieńczone wręczeniem okolicznościowych dyplomów osobom obchodzącym jubileusze pracy zawodowej.

Jubileusz 60-lecia Biblioteki 2009 r.

Z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Biblioteki wydano  folder zawierający w skrócie historię i działalność łukowickiej książnicy. 

Obecnie placówka posiada jedną filię biblioteczną w Przyszowej oraz 3 punkty biblioteczne: w Roztoce, Młyńczyskach, i Punkt Filii Bibliotecznej Przyszowa  w Jadamwoli. W roku 2011 Biblioteka  w Łukowicy wraz z Filią wzbogaciła swoje zbiory o 692 woluminy i ogółem stan księgozbioru na koniec roku obu książnic wyniósł: 30.466 egzemplarzy.Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła  1.219 osoby.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowicy od początku swojego istnienia była ważnym ośrodkiem kulturalnym i oświatowym w życiu lokalnej społeczności. Była lokalnym centrum upowszechniającym wiedzę i naukę, rozbudzającym i zaspokajającym różnorodne potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne społeczeństwa, stale wzbogacającym ofertę form pracy środowiskowej. Począwszy od wystawek okolicznościowych, wystaw tematycznych, prezentacji dorobku artystycznego artystów poprzez pogadanki, wycieczki, lekcje biblioteczne, poranki bajkowe, konkursy fotograficzne ,literackie do spotkań autorskich i imprez o zasięgu gminnym. Stosowane formy pracy kulturalnej obejmowały różne grupy wiekowe i zawodowe mieszkańców gminy. W naszych placówkach odbywają się zajęcia  podczas ferii i wakacji, spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty regionalne takie jak hafciarstwo, bibułkarstwo, koronkarstwo, origami, malowanie na szkle i in . Przy bibliotece w Łukowicy działało Kółko Teatralne skupiające dzieci ze Szkoły Podstawowej, które  chcielibyśmy reaktywować.

W Bibliotece Gminnej oraz Filii w Przyszowej  dzięki wejściu  2011 roku w PROGRAM  ROZWOJU BIBLIOTEK  – II runda i otrzymaniu  bezpłatnie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem działa czytelnia internetowa umożliwiająca mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu w poszukiwaniu informacji niezbędnych w zdobywaniu wiedzy oraz samokształcenia.

Osobom niepełnosprawnym oraz starszym książki dostarczane są do domu na telefon, lub poprzez wolontariuszy.

Biblioteka od kilku lat gromadzi wiedzę o regionie, gminie i miejscowości poprzez zbiórkę zachowanych starych fotografii, wycinków o historii i życiu społecznym i gospodarczym Gminy będących odpowiedzią na potrzeby poznania i utrwalenia historii najbliższych okolic. O swojej działalności Biblioteka informuje na stronie internetowej GOK-u oraz w prasie regionalnej, czego dowodem są wycinki zachowane w teczkach tematycznych. Współpracujemy z kilkoma instytucjami i organizacjami z terenu Gminy . Wyniki wzajemnych działań zaowocowały wieloma wspólnymi inicjatywami kulturalno-edukacyjnymi realizowanymi miedzy innymi dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych.

GBP w Łukowicy już dawno wykroczyła poza ramy “zwyczajowej” wypożyczalni książek stając się animatorem życia kulturalnego swojej gminy. Przyczynia się do ochrony, utrwalania i upowszechniania dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu. Przez minione sześćdziesiąt lat zrosła się ze środowiskiem stając się jej integralną częścią wraz z mieszkańcami gminy, czytelnikami i sympatykami.

Bibliotekarz na intensywnym szkoleniu 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Biblioteki w Łukowicy było wejście do Programu Rozwoju Bibliotek – II runda jako biblioteka wiodąca. ( Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału Bibliotek Publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym). Projekt jest realizowany w partnerstwie z GBP w Mszanie Dolnej z/s w Kasince Małej, GBP  Niedzwiedź,  GBP Łącko.  Była to dla nas wielka szansa. Uczestniczyliśmy w wielu specjalistycznych szkoleniach, zdobywaliśmy nowe doświadczenia i spojrzeliśmy na swoją pracę z nowej perspektywy.

I spotkanie Bibliotek Partnerskich z Programu PRB

30 stycznia 2013 r.

Przystąpienie do Programu Rozwoju Bibliotek wiąże się z powołaniem Koalicji Lokalnej.  Ona tak naprawdę istniała od wielu lat, ale oparta była na więzach nieformalnych. Powstanie koalicji wpisuje się  w wizję i misję biblioteki. Koordynujemy i inicjujemy wiele zadań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej Łukowicy i okolic. Jesteśmy otwarci też na inicjatywy mieszkańców. Oferujemy pomoc przy realizacji proponowanych przez nich działań kulturalno-edukacyjnych.

Dotrzeć do wszystkich- zapowiedzi Biblioteki 

Dużą wagę biblioteka publiczna przywiązuje do otwarcia przestrzeni na tych, którzy na co dzień mogą czuć się niepotrzebni, marginalizowani. Dużo uwagi poświęcamy ludziom samotnym, którzy przychodzą do biblioteki porozmawiać, spotkać ze znajomymi, wyżalić. Staramy się także prowadzić edukację kulturalną wśród młodzieży z niepełnosprawnością. Zapraszamy ich na spotkania z  ciekawymi ludźmi. Podopieczni nasi mogą uczestniczyć w warsztatach plastycznych, historycznych, muzycznych, inscenizacjach teatralnych. Będziemy organizować też zajęcia hobbystyczne i wycieczki edukacyjne dla dzieci. Przygotujemy kiermasze i wystawy ich prac.

Placówka stara się ułatwiać dostęp do swoich usług osobom starszym i tym z niepełnosprawnością. Praktykujemy formę “książka na telefon”, która świetnie sprawdza się wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Poza tym posiadamy  zbiory książek z dużą czcionką. Mamy zamiar prowadzić warsztaty komputerowe dla osób 55+, które uczą s od podstaw obsługi komputera i Internetu, poznają urządzenia biurowe, biorą udział w warsztatach fotograficznych. Dzięki tym szkoleniom otwierają się na nowe technologie, wzrasta ich poczucie wartości, zawiązują się nowe znajomości i poszerzają kręgi zainteresowań.

Lokalne centrum artystyczne 

Istotnym celem działalności Biblioteki w Przyszowej – Filii GBP w Łukowicy jest edukacja . Dzieci mogą brać udział w warsztatach artystycznych pod okiem pedagoga, bibliotekarki oraz zapraszanych lokalnych twórców. Staramy się rozwijać nawyki czytelnicze wśród najmłodszych, przygotowując wiele konkursów, zajęć i spotkań z książką. Część dzieci traktuje bibliotekę jak drugi dom. Spędzają w niej znaczną część wolnego czasu, rozwijają swoje zainteresowania i integrują z rówieśnikami z innych środowisk mówi kier. Biernat T. oraz Kuzar B. Przyszowska biblioteka organizuje szereg imprez dotyczących lokalnej historii i kultury, wycieczki po okolicy, wyjazdy na basen, ogniska ze śpiewem itp. Angażuje się w akcje: “Być najaktywniejszym czytelnikiem roku”,”Cała Polska Czyta Dzieciom” ,”Baśniowo Konkursowo”.

Zajęcia w Bibliotece podczas wakacji

Kontakty z urzędnikami i społecznikami 

Biblioteka jest ważnym partnerem dla samorządów lokalnych. Od lat współpracuje też z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Największym sojusznikiem, z którym współpracujemy jest Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole Samorządowe, Gimnazja, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy, Powiatowa i Miejska Biblioteka w Limanowej, WBP w Krakowie.