Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy
został powołany uchwałą Nr XXI/153/01 Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 Kwietnia 2001 roku


Przedmiotem działań Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy jest realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, opartej na wartościach uniwersalnych, ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych, rozwijaniu potrzeb czytelnictwa społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.