Wystawa Fotografii pt.”NATURA”

We wrześniu i w październiku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowicy realizowany był projekt edukacyjno–kulturowy „zobaczMY!”. Projekt organizowany był przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura  2019-2021.

Projekt zakładał stworzenie wystawy fotograficznej przez dzieci w wieku 10-14 lat (ze szkół z terenu gminy Łukowica) i młodzieży z grupy teatralnej reAKTOR.

Realizowany był w dwóch modułach. Pierwszy miał charakter edukacyjny. Miał “wyposażyć” uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które wykorzystają w drugim etapie projektu: warsztaty fotografii otworkowej oraz foto-kreatywne. Zorganizowane też były warsztaty dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania sztuki współczesnej, by przygotować ich do wsparcia dzieci w działaniach artystycznych. Drugi moduł – to samodzielna praca uczestników projektu nad przygotowaniem wystawy. Otrzymali jednorazowe aparaty fotograficzne, zawierające klisze z określoną liczbą klatek(27 zdjęć). Aparaty posłużyły im do realizacji zadania- wykonania fotografii we wspólnie wybranym temacie, które grupa projektowa uznała za atrakcyjny i ważny dla nich – natura. Spośród licznych zdjęć, każdy z uczestników wybrał tylko 5. Powstała imponująca, bo licząca blisko 100 fotografii kolekcja, którą grupa projektowa zaaranżowała w formie napisu: zobaczMY!, podkreślając w ten sposób istotę wspólnych działań projektowych.